نقش دینداری، سبک های هویت و شادکامی در پیش بینی سلامت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Role of Religiousness, Identity Styles and Happiness on Prediction of Social Health