رابطه کمالگرایی با بخشش خود: بررسی نقش واسطه گری احساس شرم و گناه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Relation of Perfectionism and Self Forgiveness: The Mediating Role of Shame and Guilt Feeling