اثر آموزش راهبردهای حل مسئله اجتماعی بر سازگاری اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of social problem solving strategies training on social adjustment