مطالعه عمیق درباره تفاوتهای معرفی از «خود» در محیط های مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Depth study About the differences introduction of "self" in virtual environments