تأثیرآموزش چندرسانه ای بر رشد مهارت های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Effect of Educational Multimedia on Social Skills Development