رابطه قضاوت اخلاقی با رفتار غیراخلاقی: نقش تعدیل کننده جایگاه مهار درونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The relationship of ethical judgment with unethical behavior: Moderating role of internal locus of control