اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر افزایش هوش اجتماعی و سازگاری اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of metacognitive strategies training on Social Intelligence and Social Adjustment