بررسی تاثیر کاربرد شیوههای تغییر نگرش و رفتار مصرف کنندگان انرژی الکتریکی شمال شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of ways of changing attitudes and consuming behavior of electric energy among residents in north of Tehran