اثربخشی معنا درمانی بر سازگاری اجتماعی و سازگاری عاطفی زنان مبتلا به تعارضات زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of Logo Therapy on social and emotional adjustment of women with marital conflict