تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر عزت نفس، ابراز وجود و روابط بین فردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of life skills training on self esteem, assertiveness and interpersonal relationships