رابطه بین ویژگی های شخصیتی و اجزاء عشق با رضایت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Marital Satisfaction, personality traits and Love component