مقایسه حس تعهد، کارکرد اجتماعی و افسردگی در بین دانش آموزان المپیادی و عادی دبیرستانهای تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Comparison of commitment sense, social function and depression between ordinary and Olympiad students in Tehran high schools