رابطه مؤلفه های سرمایه اجتماعی و تعارض والد- نوجوان در بین نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The relationship between social capital dimensions and parent- adolescent conflicts among adolescence