سازگاری زناشویی و ابعاد آن در چرخه زندگی خانواده زنان شاغل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Marital adjustment and its dimensions in family life cycle of employed women