بررسی ویژگی های روانسنجی سیاهه ارزش های اخلاقی جوانان مسلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigation into Psychometric Properties of Moral Values Inventory for Muslim Adolescent