پیش بینی شادی بر اساس بخشودگی، نوعدوستی و معنا در زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Predicting of happiness based on meaning in life, altruism and forgiveness