بررسی یک رفتار یاری رسان: رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با تمایل به اهداء عضو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The study of a prosocial behavior: the relationship between Personality Characteristics with tendency to organ donation