پیش بینی شایستگی اجتماعی از طریق تنهایی و هراس اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Prediction of social competence with loneliness & social phobia