بررسی رابطه سبک های هویت یابی و هویت قومی در دانشجویان گروههای قومی ترکمن، کرد و مازنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The relationship between identity style and ethnic adentity among university students from Torkaman, Kord and Mazani ethnic groups