نقش ادراک خود و ادراک حمایت اجتماعی در میزان کاربری اینترنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Role of self understanding and perceived social support in internet using