مقایسه کیفیت اتحاد درمانی درمانگران مبتنی بر کاربرد مدل های ارتباطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Therapists’ Quality of Therapeutic Alliance Based on the Use of Relational Models