اثربخشی آموزش گروهی مصون سازی در مقابل استرس بر خودکارآمدی اجتماعی و اضطراب اجتماعی افراد معتاد در حال ترک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of group stress inoculation training on the social self – efficacy and social anxiety of addicted peoples (Na)