تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of communication skills training on social adjustment and academic achievement of Zanjan high school students