بررسی اثربخشی مداخله شناختی رفتاری مبتنی بر الگوی مارلت روی بهبود و پیشگیری از باز گشت به مصرف مواد افیونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cognitive-Behavioral intervention according to marlatt's method on the Improvement and Relapse Prevention Of Opioid Use