رابطه پیش داوری نسبت به اقوام ایرانی با هویت جمعی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Relationship between prejudice towards people with a collective identity among students