بررسی رابطه ساده و چند گانه مهارت های ارتباطی ، احساس تنهایی و عزت نفس با اعتیاد به اینترنت در کاربران اینترنت شهر دزفول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Study the simple and multiple relationships of communication skills, Loneliness and self esteem with internet addiction in users