تصورات قالبی جنسیتی مرتبط با گروه رشتههای تحصیلی مختلف در ذهن دانشجویان ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Gender stereotypes related to different academic fields among Iranian university students