مطالعه پیرامون شاخص های پیشگیری از مصرف سیگار و اثر عوامل خطرساز فردی، خانوادگی و همسالان در مصرف سیگار نوجوانان: در دانش آموزان مقطع متوسطه مصرف کننده و غیر مصرف کننده سیگار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

A compactiive study of Smoking Prevention Indexes and Effect of Individual, Family, and Peers Risk Factors in Adolescent`s Smoking: Smoker and Non-smoker High School Students