نقش فرزندپروری ادراک شده در رابطه بین سبک های دلبستگی و جمع گرایی در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Role of Perceived Parenting in the Relationship between Attachment and Collectivism Styles among University Students