بررسی سرمایه اجتماعی با تاکید بر نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از اعتیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Investigation Social Capital with emphasizeto Non-Governmental Organization role’s in Prevention of Drug dependency