نقش اضطراب ناشی از ارزیابی منفی اجتماعی در انزوای اجتماعی نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The role of anxiety due to social negative evaluation in social isolation of adolescents