کلیدواژه‌ها = هوش اجتماعی
تعداد مقالات: 4
3. هوش اجتماعی وجامعه پسندی در برتری جانبی مغز

دوره 9، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 1-22

فاطمه نیکوئی؛ احمد علیپور


4. بررسی نقش هوش فرهنگی و هوش اجتماعی بر سبک تصمیم ‌گیری کارکنان دولت

دوره 9، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 83-102

علی خالق خواه؛ حبیبه نجفی؛ سیده راحله حسینی