کلیدواژه‌ها = حل مسئله اجتماعی
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی آموزش هوش موفق بر حل مسئله اجتماعی دانش‌آموزان دوره ابتدایی

دوره 11، شماره 42، تابستان 1400، صفحه 93-110

10.22034/spr.2021.252993.1575

لیلا قبادی؛ رامین حبیبی کلیبر؛ ابوالفضل فرید؛ جواد مصرآبادی


2. اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر تحمل پریشانی و حل مسئله اجتماعی نوجوانانِ بزهکار

دوره 10، شماره 37، بهار 1399، صفحه 45-64

10.22034/spr.2020.109696

صمد رحمتی؛ رودابه هوشمندی؛ آرزو سادات موسوی انزهایی؛ وحیده دهاقین