بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس واکنش روانی در جمعیت ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Psychometric Characteristics of psychological reactance Styles in Iranian Population