رابطه سبکهای رهبری تحولی و تبادلی با میزان پاسخگویی دبیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Transactional and Transformational Leadership Styles with Teachers, Accountability