بررسی فرضیه های بنیادین نظریه مدیریت وحشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The investigation of basic hypothesis of Terror Management Theory