ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه اعتماد اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Construction and Psychometrics characteristics of Social Trust Questionnaire