اعتبار سنج مدل رضایت شغلی معلمان براساس مدل شناختی اجتماعی لنت و براون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Testing the validity of teacher's job satisfaction model based on Lent & Brown Social-Cognitive Model