بررسی اثر خستگی شناختی بر میزان همنوایی با اکثریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effect of cognitive exhaustion on conformity with majority