رابطه بین عملکرد خانواده، معنویت و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Family function, Spirituality, and Organizational commitment among Islamic Azad University Employees