اثربخشی آموزش مدل پردازش اطلاعات اجتماعی بر کیفیت دوستی، احساس تنهایی و صمیمیت اجتماعی دانش آموزان نارساخوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of training social information processing model on friendship quality, loneliness and social intimacy in students with dyslexia