بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی و سبکهای حل تعارض مدیران با توانمندی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigating relationship between communication skills and conflict resolution styles of managers with employee empowerment