پیش بینی قلدری در محیط کار پرستاران بر اساس سبک‏های تبادل اجتماعی

سوسن علیزاده فرد؛ سهیلا سادات رسول

دوره 11، شماره 41 ، خرداد 1400، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22034/spr.2021.263610.1610

چکیده
  قلدری در محل کار را می‌توان یکی از عومل اصلی استرس در فضای کاری دانست که عواقب نامطلوبی به همراه دارد. یکی از محیط‏های کاری که بروز رفتار قلدری در آن بسیار گزارش شده است، محیط بیمارستان برای پرستاران شاغل در آنهاست. بسیاری قلدری را مربوط به نگرش‏هایی می‏دانند که از تعاملات بین‏فردی در بافت محیط کار سرچشمه می‌گیرد؛ بنابراین ...  بیشتر

بررسی نقش احساس برخورداری از حقوق شهروندی و ابعاد سرمایه‌های اجتماعی بر جهت‌گیری جامعه پسندانه دانش‌آموزان

رضا فرجی؛ مجتبی رنجبری؛ ایوب مرادی؛ محمد امیری

دوره 11، شماره 41 ، خرداد 1400، صفحه 17-30

https://doi.org/10.22034/spr.2021.230213.1470

چکیده
  هدف: جهت­گیری جامعه پسندانه از متغیرهای مهم دوره نوجوانی است که می­تواند نقش قابل­توجهی در کاهش مشکلات اجتماعی و افزایش سلامت جامعه داشته باشد. پژوهش حاضر به تعیین نقش احساس برخورداری از حقوق شهروندی و ابعاد سرمایه­های اجتماعی در جهت‌گیری جامعه پسندانه دانش‌آموزان می پردازد. روش: به این منظور نمونه‏ای شامل 360 دانش‌آموز ...  بیشتر

مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر شفقت و رفتاردرمانی دیالکتیک بر پرخاشگری، رفتار های خود آسیب رسان و خود تنظیمی هیجانی نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر تهران

ارمغان دماوندیان؛ فاطمه گلشنی؛ مجید صفاری نیا؛ آنیتا باغداساریانس

دوره 11، شماره 41 ، خرداد 1400، صفحه 31-58

https://doi.org/10.22034/spr.2021.253334.1579

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر شفقت و رفتاردرمانی دیالکتیکی بر پرخاشگری، رفتار های خود آسیب رسان و خود تنظیمی هیجانی نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر تهران انجام شد. روش این پژوهش، شبه آزمایشی، طرح پیش آزمون-پس آزمون با دو گروه و پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مددجویان ساکن کانون اصلاح و ...  بیشتر

رابطه فردگرایی با تأثیرات زیست محیطی مصرف در بین شهروندان ارومیه‌ای

حسین هنرور؛ توکل آقایاری هیر؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ ابراهیم محمد پور

دوره 11، شماره 41 ، خرداد 1400، صفحه 59-78

https://doi.org/10.22034/spr.2021.206113.1330

چکیده
  مقدمه: توسعه­ی پایدار چالش بزرگی برای جوامع در حال توسعه است، چرا که شهروندان آن‌ها با سبک­های زندگی مصرفی، فراتر از ظرفیت زیست ‌محیطی­شان از منابع طبیعی استفاده می­کنند. چنین تأثیری که از آن تحت عنوان «ردپای اکولوژیک» یاد می‌شود، در کنار عوامل دیگر، تحت تأثیر عوامل ارزشی و نگرشی مانند فردگرایی، مادی‌گرایی و مصرف‌گرایی ...  بیشتر

مقایسه دلبستگی مکان، واکنش روانی و بهزیستی اجتماعی در ساکنان منازل شخصی و آپارتمانی شهر رشت

حجت الله رشیدکلویر؛ پرستو حسن زاده؛ حسن اکبری

دوره 11، شماره 41 ، خرداد 1400، صفحه 79-102

https://doi.org/10.22034/spr.2021.258850.1599

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسه دلبستگی مکان، واکنش روانی و بهزیستی اجتماعی در ساکنان منازل شخصی و آپارتمانی شهر رشت انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع علّی- مقایسه‌ای بوده  و نمونه آن متشکل از 100 زن و مرد ساکن در منازل شخصی و آپارتمانی شهر رشت بود که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس دلبستگی مکان صفاری‌نیا ...  بیشتر

بررسی رابطه شناخت هیجانات ( پایه و پیچیده) و رفتارهای نوع دوستانه بر اساس جنسیت در بین دوقلو ها

کریم بابایی؛ فرزانه میکاییلی منیع؛ علی عیسی زادگان؛ عزت الله احمدی

دوره 11، شماره 41 ، خرداد 1400، صفحه 103-120

https://doi.org/10.22034/spr.2021.137558.0

چکیده
  مقدمه: مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه شناخت هیجانات (پایه و پیچیده) و رفتارهای نوع دوستانه در بین دوقلوها بر اساس جنسیت بود. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه پژوهش را کلیه دوقلوهای همسان و ناهمسان شهر تهران تشکیل دادند که از این جامعه 80 جفت ( 40 جفت همسان و 40 جفت ناهمسان) از طریق روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب گردیدند. ...  بیشتر

رابطه علی همنوایی با همسالان و مدیریت بدن با میانجی گری وابستگی به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل در نوجوانان مبتلا به اضطراب اجتماعی

لیلا صدری؛ منصوره شهریاری احمدی؛ پریسا تجلی

دوره 11، شماره 41 ، خرداد 1400، صفحه 121-136

https://doi.org/10.22034/spr.2021.242110.1527

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی رابطه علی همنوایی با همسالان و مدیریت بدن با میانجیگری وابستگی به شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبایل در نوجوانان مبتلا به اضطراب اجتماعی، انجام شد. روش: جامعۀ آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران بود که در سال تحصیلی 99- 1398 مشغول به تحصیل بودند که از بین آن‌ها 251 نفر که به اضطراب اجتماعی ...  بیشتر

رابطه میان میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با هویت اجتماعی زنان شهر تهران

اکرم بوربور؛ سمیه تاجیک اسماعیلی

دوره 11، شماره 41 ، خرداد 1400، صفحه 137-159

https://doi.org/10.22034/spr.2021.256392.1588

چکیده
  هدف: رسانه‌ها به‌عنوان فراهم‌کننده، چارچوب‌های تجربی برای مخاطبان، نگرش‌های کلّی فرهنگی برای تفسیر اطلاعات توسط افراد ایجاد کرده و در نهایت می‌تواند بر هویت آنان تأثیر بگذارد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با هویت اجتماعی زنان شهر تهران طراحی و اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر ...  بیشتر