طراحی بسته آموزشی مقابله با خشونت خانگی و اثربخشی آموزش بسته بر خشونت همسر و اشتیاق تحصیلی فرزندان

علی یزدان پناه دولت آبادی؛ افسانه توحیدی؛ عباس رحمتی

دوره 11، شماره 43 ، آذر 1400، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22034/spr.2021.277874.1636

چکیده
  مقدمه: تضادهای بین سنت و خاص سنت‌های قومی و مدرنیته برخی از مشکلات برگرفته از خشونت خانگی را تشدید می‌کنند و تبعات منفی آن متوجه زنان و فرزندانشان می‌شود. با توجه به این مساله، هدف پژوهش، طراحی بسته آموزشی‌ چگونگی مقابله با خشونت همسران و بررسی اثربخشی آموزش آن بر خشونت همسران و اشتیاق تحصیلی فرزندان بود. روش: روش پژوهش شبه‌آزمایشی ...  بیشتر

بررسی تاثیر ادراک خطر، خودکارآمدی و حل مسئله اجتماعی بر رفتارهای یاری رسان با توجه به نقش میانجی گر هوش اجتماعی

حسین زارع؛ سارا قربانی

دوره 11، شماره 43 ، آذر 1400، صفحه 19-34

https://doi.org/10.22034/spr.2021.283430.1666

چکیده
  هدف تعیین بررسی تاثیر ادراک خطر، خودکارآمدی و حل مسئله اجتماعی بر رفتارهای یاری رسان با توجه به نقش میانجی گر هوش اجتماعی انجام شد. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه‌ی افراد کمک رسان در سیل سال 1398 خوزستان بود. به منظور تعیین حجم نمونه، از فرمول کوکران بر مبنای جامعه غیر تعریف شده استفاده شد و ۳۸۷ نفر ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی یادگیری مغزمحور و تفکر خلاق در ارتقاء مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان

میلاد صالحی؛ سیدعلی موسوی اصل

دوره 11، شماره 43 ، آذر 1400، صفحه 35-52

https://doi.org/10.22034/spr.2021.286652.1649

چکیده
  مقدمه: برای موفقیت در روابط بین فردی به مهارت‌‌‌های اجتماعی نیازمندیم. احساسات مثبت و رضایت از خود حاصل موفقیت در این روابط است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی یادگیری مغزمحور و تفکر خلاق در ارتقاء مهارت‌های اجتماعی دانش-آموزان پسر پایه نهم متوسطه شهرستان بناب انجام گردیده است.روش: نوع پژوهش، نیمه‌آزمایشی با پیش آزمون‌-پس آزمون ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مهارت اجتماعی ارتباطی بر باورهای فراشناختی و ترس از ارزیابی مثبت و منفی دانش آموزان متوسطه اول

مریم شاهنده؛ حمیدرضا نوذرزاده آرانی

دوره 11، شماره 43 ، آذر 1400، صفحه 53-66

https://doi.org/10.22034/spr.2021.233166.1488

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت­های اجتماعی ارتباطی بر باورهای فراشناختی و ترس از ارزیابی مثبت و منفی دانش­آموزان متوسطه اول انجام شد. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه گواه بود. جامعه پژوهش را دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول شهرستان آران و بیدگل تشکیل دادند که به روش نمونه گیری ...  بیشتر

بررسی نقش میانجی سبک های تبادل اجتماعی در روابط فعال‌سازی-بازداری رفتاری و احقاق جنسی در زنان متاهل

مریم افسیه زاده؛ آزاده فرقدانی؛ فاطمه شاطریان محمدی

دوره 11، شماره 43 ، آذر 1400، صفحه 67-88

https://doi.org/10.22034/spr.2021.287257.1651

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش، مدل‌یابی احقاق جنسی در زنان متأهل بر اساس سیستم‌های رفتاری و با نقش واسطه­ای سبک‌های تبادل اجتماعی بود. روش: این مطالعه از نوع  همبستگی بوده است. جامعه آماری شامل دانشجویان زن متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بود که تعداد 300 نفر بر اساس روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. آزمودنی‌ها به پرسشنامه‌های احقاق ...  بیشتر

مقایسه احساس تنهایی عاطفی- اجتماعی و بدرفتاری روانشناختی در دختران مجرد با و بدون علائم اختلال در روابط بین‌فردی

محسن گل محمدیان؛ ایوب سقزی

دوره 11، شماره 43 ، آذر 1400، صفحه 89-104

https://doi.org/10.22034/spr.2021.263700.1658

چکیده
  مقدمه: اختلال در روابط بین­فردی چالش اصلی در ازدواج و فعالیت گروهی است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه احساس تنهایی عاطفی- اجتماعی و بدرفتاری روانشناختی در دختران مجرد با و بدون علائم اختلال در روابط بین ­فردی انجام شد. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف بنیادی و از نظر روش توصیفی از نوع علی مقایسه­ای بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه­های ...  بیشتر

جامعه پسندی در دانشجویان: نقش ابعاد سرشت- منش و حمایت اجتماعی ادراک شده

مجید برادران؛ فرزانه رنجبر نوشری

دوره 11، شماره 43 ، آذر 1400، صفحه 105-122

https://doi.org/10.22034/spr.2021.259662.1606

چکیده
  مقدمه: جامعه­پسندی با انواع شاخص­های روانشناختی مثبت در ارتباط است. هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد سرشت و منش و حمایت اجتماعی ادراک شده در جامعه­پسندی دانشجویان بود. روش:  پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز رشت در سال تحصیلی 99-1398 بودند. 220 دانشجو با استفاده از ...  بیشتر

اثربخشی برنامه آموزش کفایت اجتماعی بر بهبود رفتارهای جامعه پسند تیزهوشان کم پیشرفت

سعید رضایی؛ علی وثوقی

دوره 11، شماره 43 ، آذر 1400، صفحه 123-140

https://doi.org/10.22034/spr.2021.284293.1644

چکیده
  مقدمه: رفتارهای جامعه پسند، اعمال هدفمندی هستند که به منظور رفاه دیگران انجام شده و بدون توجه به انگیزه فرد، تعریف می شوند؛ فلذا این پژوهش با هدف طراحی برنامه آموزشی کفایت اجتماعی بر بهبود رفتارهای جامعه پسند دانش آموزان تیزهوش کم پیشرفت انجام شده است. روش: روش گردآوری داده­ها، از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری ...  بیشتر

نقش مقایسه ی اجتماعی، حساسیت بین فردی و انعطاف پذیری شناختی در پیش بینی نگرش های خوردن آشفته در دانشجویان زن

سحر خوش سرور؛ نیلوفر میکائیلی

دوره 11، شماره 43 ، آذر 1400، صفحه 141-166

https://doi.org/10.22034/spr.2021.277112.1629

چکیده
  مقدمه: سرعت تغییرات اجتماعیِ بین­فرهنگی در دهه­های اخیر، لزوم توجه به نقش عوامل روانی- اجتماعی را در نگرش­های خوردن و رفتارهای غذایی نسل جدید، برجسته می­سازد. هدف از پژوهش حاضر، پیش­بینی نگرش­های خوردن آشفته بر­اساس مقایسه اجتماعی، حساسیت بین­فردی و انعطاف­پذیری شناختی در دانشجویان زن بود. روش: این پژوهش به روش توصیفی ...  بیشتر

اثر ابعاد شناختی و رفتاری اضطراب اجتماعی بر استفاده آسیب‌زا از اینترنت با میانجیگری نقش‌های جنسیتی

شهرام باسیتی؛ محمدهادی محتشمی

دوره 11، شماره 43 ، آذر 1400، صفحه 167-186

https://doi.org/10.22034/spr.2021.304862.1682

چکیده
  مقدمه: این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین ابعاد اضطراب اجتماعی و استفاده آسیب­زا از اینترنت با میانجیگری نقش‌های جنسیتی صورت گرفت.  روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش­آموزان پسر مشغول به تحصیل در نیمسال دوم تحصیلی 1399-1400 ساکن شهر دامغان بود که از این میان  250 نفر از طریق فراخوان ...  بیشتر

ساخت و بررسی ویژگی‌های روان سنجی مقیاس نگرش به واکسن و رابطه آن با اضطراب سلامت

مجید صفاری نیا؛ شیلر کیخاونی؛ ارمغان دماوندیان؛ سبا صفاری نیا؛ طیبه محتشمی

دوره 11، شماره 43 ، آذر 1400، صفحه 187-205

https://doi.org/10.22034/spr.2021.321319.1707

چکیده
  مقدمه: طبق یافته های پژوهشی واکسیناسیون همگانی راهکار مقابله با اپیدمی کووید- 19 است با این حال، عده ای از افراد جامعه تمایل به تزریق واکسن ندارند . پژوهش حاضر با هدف ساخت، اعتباریابی و رواسازی مقیاس نگرش به واکسن و رابطه آن با اضطراب سلامت طراحی شد.روش: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود و بر روی 320 نفر از ساکنین شهر تهران ...  بیشتر