نویسنده = مجید صفاری نیا
پپیش بینی جامعه پسندی بر اساس سبک های تبادل اجتماعی و سبک فرزند پروری در دانشجویان

دوره 12، شماره 45، خرداد 1401، صفحه 85-100

10.22034/spr.2022.308880.1690

طیبه موسی بیگی؛ سهیلا سروش نیا؛ مجید صفاری نیا؛ علیرضا آقایوسفی


ساخت و بررسی ویژگی‌های روان سنجی مقیاس نگرش به واکسن و رابطه آن با اضطراب سلامت

دوره 11، شماره 43، آذر 1400، صفحه 187-205

10.22034/spr.2021.321319.1707

مجید صفاری نیا؛ شیلر کیخاونی؛ ارمغان دماوندیان؛ سبا صفاری نیا؛ طیبه محتشمی


پیش‏ بینی سلامت روان بر اساس اضطراب و همبستگی اجتماعی ناشی از بیماری کرونا

دوره 9، شماره 36، اسفند 1398، صفحه 129-141

سوسن علیزاده فرد؛ مجید صفاری نیا


عوامل مؤثر بر تمایل به گزارشگری مالی متقلبانه و نقش اخلاق پولی و تعهد اخلاقی

دوره 8، شماره 32، فروردین 1398، صفحه 61-78

غلامرضا کرمی؛ فرزاد حاجی عظیمی؛ مجید صفاری نیا