کلیدواژه‌ها = بهزیستی اجتماعی
تعداد مقالات: 8
7. اثربخشی روان‌درمانی آدلری بر اساس سبک زندگی، علاقه‌ی اجتماعی بر احساس کهتری و بهزیستی اجتماعی زنان خیانت‌دیده

دوره 7، شماره 26، تابستان 1396

مجید صفاری نیا؛ علیرضا آقایوسفی؛ سیمین حسینیان؛ اشرف مهمان نوازان


8. اثربخشی آموزش خود دلگرم‏سازی بر بهزیستی اجتماعی و روان‌شناختی زنان معتاد

دوره 6، شماره 23، پاییز 1395

مهناز علی اکبری دهکردی؛ احمد علیپور؛ اشرف مهمان نوازان