روانشناسی اجتماعی
واکاوی پیامدهای روابط دوستانه دانشجویان دختر و پسر به روش تحلیل کیفی و داده بنیاد ( مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آیت اله بروجردی ره)

کرم الله جوانمرد؛ ناهید زینی حسنوند؛ حدیث سیف

دوره 12، شماره 47 ، آذر 1401، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22034/spr.2022.368935.1791

چکیده
  مقدمه:  افراد به دلایل متفاوتی به برقراری رابطه با جنس مخالف روی می­ آورند.  هدف این تحقیق  واکاوی پیامدهای روابط دوستانه دانشجویان دختر و پسر به روش پژوهش کیفی و داده بنیاد (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آیت اله بروجردی (ره)) انجام شد.روش: از میان دانشجویان دارای ارتباط دوستانه با جنس مخالف تعداد 30 نفر به روش نمونه­ گیری ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
پیش بینی رفتار صرفه جویی برق خانگی: نقش انگیزش و نیاز اجتماعی به مصرف

مراد عبدی ورمزان؛ محمدنقی فراهانی؛ حمید خانی پور

دوره 12، شماره 47 ، آذر 1401، صفحه 33-55

https://doi.org/10.22034/spr.2022.337661.1744

چکیده
  مقدمه: مصرف برق خانگی در ایران حدود 33 درصد از کل مصرف کشور است و رفتار صرفه­ جویی در مصرف آن با وجود تأکیدهای فراوان همچنان با سطح مطلوب فاصله دارد.روش: پژوهش حاضر با هدف پیش‌­بینی رفتار صرفه­‌جویی برق خانگی در مصرف­‌کنندگان ایرانی انجام شد. طرح مورد استفاده در این پژوهش مدل‌سازی معادلات ساختاری و جامعه آماری مورد مطالعه شامل ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
کنترل روان‌شناختی والدین و رفتار جامعه‌پسند فرزندان: نقش واسطه‌ای هیجان اخلاقی قدردانی

محسن مهدیان؛ راضیه شیخ الاسلامی

دوره 12، شماره 47 ، آذر 1401، صفحه 33-55

https://doi.org/10.22034/spr.2022.330384.1748

چکیده
  مقدمه: والدین به‌عنوان مهم­ترین عامل جامعه‌پذیر کردن کودکان و نوجوانان محسوب می­شوند. پژوهش­ها رابطه بین قدردانی و کاهش رفتار جامعه پسند را مورد تأیید قرار داده‌اند، از این ‌رو هدف پژوهش حاضر، تبیین رابطه کنترل روان‌شناختی والدین و رفتار جامعه پسند با واسطه­ گری هیجان اخلاقی قدردانی بود.روش: روش پژوهش از نوع توصیفی –همبستگی ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
مدل یابی پرخاشگری در مدرسه براساس عملکرد خانواده، روان رنجورخویی و جو مدرسه: نقش واسطه ای باوربه پرخاشگری، همدلی و دلبستگی به مدرسه

محمد حجتی؛ محمد عباسی؛ عزت اله قدم پور

دوره 12، شماره 47 ، آذر 1401، صفحه 77-98

https://doi.org/10.22034/spr.2022.348821.1763

چکیده
  مقدمه: رفتار پرخاشگرانه یکی از معضلاتی است که بر نوجوانان به‌ویژه روند رشد و عملکرد تحصیلی آن‌ها تأثیر منفی می‌گذارد. هدف پژوهش حاضر مدل‌یابی پرخاشگری در مدرسه بر اساس عملکرد خانواده، روان‌رنجورخویی و جو مدرسه با نقش واسطه‌ای باور به پرخاشگری، همدلی و دلبستگی به مدرسه در دانش‌آموزان بود. روش: روش پژوهش، همبستگی از نوع مدل‏سازی ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
پیش بینی بی‌‌تفاوتی اخلاقی بر اساس صفات تاریک شخصیت و باور به دنیای عادل در بازاریان شهر ارومیه در دوران کرونا

هیمن محمودفخه

دوره 12، شماره 47 ، آذر 1401، صفحه 98-114

https://doi.org/10.22034/spr.2022.366117.1785

چکیده
  مقدمه: بی‌‌تفاوتی اخلاقی به توجیه رفتار‌‌های آسیب توسط فرد و رهایی از معیارهای اخلاقی در زمینه و زمانی خاص اشاره دارد. شناخت عوامل پیش بینی کننده ی بی‌‌تفاوتی اخلاقی، سبب شناخت بهتر عوامل ایجاد کننده ی آن می شود. هدف این پژوهش پیش بینی بی‌‌تفاوتی اخلاقی بر اساس صفات تاریک شخصیت و باور به دنیای عادل در بازاریان شهر ارومیه در دوران ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی رگه‌های جامعه‌ستیزی نوجوانان

محمد جعفرپور لواسانی؛ نوازش مرندی زاده شیروان؛ سید مهدی موسویان؛ فرزین باقری شیخانگفشه؛ حجت اله فراهانی

دوره 12، شماره 47 ، آذر 1401، صفحه 115-138

https://doi.org/10.22034/spr.2022.368097.1790

چکیده
  مقدمه: جامعه‌ستیزی، اختلال شخصیتی چندبعدی است که تا به امروز توجه زیادی را در فضاهای بالینی به خود جلب کرده است. لذا در این پژوهش، اعتبار نسخه فارسی فرم بلند مقیاس جامعه‌ستیزی نوجوانان (YPI) و ارزیابی شاخصه‌های روانسنجی آن مورد نظر قرار گرفته است.روش: روش این پژوهش توصیفی - تحلیلی از نوع اکتشافی بود. نمونه شامل 557 نوجوان پسر ساکن استان‌های ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
اثربخشی برنامة آموزش مهارت های حل همیارانه تعارضات بین فردی بر هدفگزینی اجتماعی، سبک حل تعارض و سازگاری دختران دبیرستان

ماهره عزیزی شمامی؛ امید شکری؛ حسین پورشهریار کلشتری؛ مسعود شریفی

دوره 12، شماره 47 ، آذر 1401، صفحه 139-161

https://doi.org/10.22034/spr.2022.354293.1769

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامة آموزش مهارت­های حلّ همیارانة تعارضات بین‌فردی بر هدف‌گزینی اجتماعی، سبک‌های حلّ تعارض و سازگاری دختران دبیرستانی انجام شد.روش: در این پژوهش شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمونِ  با گروه کنترل غیرمعادل و همراه با پیگیری، 50 دانش­‌آموز دختر 17 ساله در دو گروه آزمایش (25 دانش­آموز) ...  بیشتر