مقایسه کمال‌گرایی سازش نایافته، راهبردهای غیر انطباقی تنظیم شناختی هیجان و نشخوار فکری در نوجوانان با اضطراب اجتماعی بالا و پایین

ستاره حدادی؛ محمدرضا تمنایی فر

دوره 12، شماره 45 ، خرداد 1401، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22034/spr.2022.324076.1712

چکیده
  مقدمه: اضطراب اجتماعی یکی از ناتوان کننده‌ترین اختلالات اضطرابی است که از ابتدای نوجوانی نشانه‌های آن آغاز شده و تا دوره‌های بعدی تحول ادامه پیدا می‌کند. این اختلال در زندگی شخصی، تعاملات اجتماعی، زندگی شغلی و سایر ابعاد عملکردی فرد نابسامانی‌هایی به وجود می‌آورد. از این رو، شناسایی ویژگی‌های مبتلایان اهمیت ویژه‌ای دارد. هدف ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
نقش میانجی خودکارآمدی خلاق در رابطه بین هوش اجتماعی و خود نظم جویی شناختی هیجان دانش آموز‎ان

مریم تقوایی یزدی؛ لیلا حسینی طبقدهی

دوره 12، شماره 45 ، خرداد 1401، صفحه 27-44

https://doi.org/10.22034/spr.2022.306639.1686

چکیده
  مقدمه: از آنجا که در موقعیت‎های تنش‌زا، چگونگی تنظیم هیجان، موضوعی مهم و ضروری است. لذا، پژوهش حاضر با هدف نقش میانجی خودکارآمدی خلاق در رابطه بین هوش اجتماعی و خودنظم جویی شناختی هیجان انجام شد.روش: روش پژوهش توصیفی- همبستگی مبتنی بر مدل­یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‎آموزان دختر مقطع دوم متوسطه شهر ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
رابطه تاب‌آوری و حمایت اجتماعی با سلامت اجتماعی در دانشجویان: نقش تعدیلی خود‌دلسوزی

سمیه غنچه؛ رضا گل پور

دوره 12، شماره 45 ، خرداد 1401، صفحه 45-64

https://doi.org/10.22034/spr.2022.318792.1703

چکیده
  مقدمه: مفهوم سلامت اجتماعی، مفهومی است که در کنار ابعاد جسمی و روانی سلامت، مورد توجه قرار گرفته است. ارتقاء سلامت اجتماعی در برگیرنده­ی زمینه­های اقدام اجتماعی برای توسعه سطح سلامت است؛ لذا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تاب­آوری و حمایت اجتماعی با سلامت اجتماعی با نقش تعدیلی خود‌دلسوزی در دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد تهران ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
رابطه شفقت به‌خود و خوش‌بینی در دانش‌آموزان: نقش واسطه‌ای سازگاری اجتماعی

طاهره گلستانی بخت؛ انسیه بابایی؛ معراج کریمی؛ عباس احمدی

دوره 12، شماره 45 ، خرداد 1401، صفحه 65-84

https://doi.org/10.22034/spr.2022.314005.1699

چکیده
  مقدمه: در همۀ جوامع شیوة رفتار کودکان و نوجوانان از دغدغه‌های اساسی نظام تعلیم و تربیت و خانواده‌ها است و سازگاری‌ اجتماعی مهم‌ترین جنبه رشد اجتماعی هر فرد است که در ارتباط با افراد مختلف و همچنین موفقیت شغلی و تحصیلی افراد اثرگذار است. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه شفقت به‌خود و خوش‌بینی در دانش‌آموزان، نقش واسطه‌ای سازگاری ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
پپیش بینی جامعه پسندی بر اساس سبک های تبادل اجتماعی و سبک فرزند پروری در دانشجویان

طیبه موسی بیگی؛ سهیلا سروش نیا؛ مجید صفاری نیا؛ علیرضا آقایوسفی

دوره 12، شماره 45 ، خرداد 1401، صفحه 85-100

https://doi.org/10.22034/spr.2022.308880.1690

چکیده
  مقدمه: جامعه پسندی به عنوان یک خصیصه شخصیتی به ارائه تصویر مطلوب و مورد پسند از خود اشاره دارد. شناخت عوامل پیش بینی کنندة جامعه پسندی، سبب شناخت بهتر عوامل نیرومندساز تعامل های اجتماعی می­شود. هدف این پژوهش، پیش بینی جامعه پسندی بر اساس سبک های تبادل اجتماعی و سبک فرزند پروری در دانشجویان بود.روش: طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
ارائه مدل افزایش تعلق خاطر کاری اساتید دانشگاه آزاد اسلامی

محمد نقی ایمانی گله پرده سری؛ فریبا حنیفی؛ علی ملاحسینی

دوره 12، شماره 45 ، خرداد 1401، صفحه 101-120

https://doi.org/10.22034/spr.2021.295123.1665

چکیده
  مقدمه: این پژوهش که با هدف ارائه مدل افزایش تعلق خاطر کاری اساتید دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد.  روش: این مطالعه به ­لحاظ هدف، کاربردی، برحسب نوع داده­ها؛ آمیخته(کیفی-کمی)، از نظر شیوه گرداوری داده­ها و روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و پیمایشی است. جامعه آماری را در بخش کیفی، خبرگان علمی دانشگاه و متخصصان آموزش عالی و در بخش کمی، اعضای ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
رابطه‌ سرمایه اجتماعی و فرهنگی والدین با مهارت‌های اجتماعی فرزندان: نقش واسطه‌ای سبک‌های والدین در برخورد با هیجانات منفی کودکان

علیرضا شریفی اردانی؛ فرهاد خرمائی

دوره 12، شماره 45 ، خرداد 1401، صفحه 121-142

https://doi.org/10.22034/spr.2022.313182.1697

چکیده
   مقدمه: والدین در شکل‌گیری مهارت اجتماعی فرزندان نقش بسیار مهمی دارند، از این ‌رو هدف پژوهش حاضر، تبیین مهارت‌های اجتماعی فرزندان بر اساس سرمایه اجتماعی و فرهنگی ‏والدین با توجه به نقش واسطه‌ای سبک‌های والدین در برخورد با هیجانات منفی فرزندان بود.روش: روش پژوهش از نوع توصیفی –همبستگی و جامعه آماری والدین دانش آموزان مقطع ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
پیش‌بینی ابعاد شخصیت جامعه‌پسند بر اساس سلامت اجتماعی و منبع کنترل در دانشجویان

لیلی سیه جانی؛ مجید صفاری نیا

دوره 12، شماره 45 ، خرداد 1401، صفحه 143-165

https://doi.org/10.22034/spr.2022.294353.1664

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار جامعه­پسند به مطالعۀ رابطۀ شخصیت جامعه­پسند با سلامت اجتماعی و منبع کنترل در بین دانشجویان پرداخت.روش: روش پژوهش از نوع همبستگی است و جامعۀ آماری کلیۀ دانشجویان دانشگاه بین­المللی امام خمینی قزوین بود. گروه نمونه 100 نفر به روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش ...  بیشتر