روانشناسی اجتماعی
بررسی چالش‌های پسران نوجوان در روابط عاطفی آنلاین از راه دور

علی عظیمی؛ ابراهیم نعیمی؛ سیده لیلا حق پرست؛ حامد رضائی

دوره 13، شماره 52 ، اسفند 1402، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22034/spr.2024.406823.1848

چکیده
  مقدمه: پیشرفت فناوری و ارتباطات اینترنتی در دهه‌های اخیر، تأثیرات بسیاری بر روابط عاطفی داشته و موجب افزایش چشم­گیر روابط عاطفی از راه دور شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش‌های پسران نوجوان در روابط عاطفی آنلاین انجام‌شده‌است. روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی صورت گرفته است. جامعه مورد پژوهش از میان نوجوانان ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
طراحی و آزمون مدل علّی رابطه بین هویت اخلاقی و قلدری با میانجی گری عدم التزام اخلاقی در نوجوانان ایرانی

کامیار عظیمی؛ منیجه شهینی ییلاق؛ مهرداد خوشناموند

دوره 13، شماره 52 ، اسفند 1402، صفحه 13-30

https://doi.org/10.22034/spr.2024.410580.1852

چکیده
  مقدمه: شناسایی عوامل دخیل در ارتکاب قلدری نوجوانان، به­ ویژه سازوکارهای اخلاقی، برای هدایت تحقیقات، سیاست­گذاری و کاربرد عملی در جهت پیشگیری و کاهش رفتار قلدری نوجوانان حائز اهمیت است. بنابراین، بر اساس مدل شناختی- اجتماعی هویت اخلاقی و نظریه شناختی- اجتماعی عاملیت اخلاقی، مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین هویت اخلاقی و قلدری نوجوانان ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
نقش واسطه‌ای پرخاشگری در ارتباط بین خودشیفتگی و جامعه‌پسندی: مدلی واریانس محور

ستار صیدی

دوره 13، شماره 52 ، اسفند 1402، صفحه 31-52

https://doi.org/10.22034/spr.2024.437098.1911

چکیده
  مقدمه: داشتن جامعه سالم در گرو رفتار جامعه‌پسند افراد آن است بنابراین درک عوامل مؤثر بر این رفتارها حائز اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل واریانس محور نقش واسطه‌ای پرخاشگری در ارتباط بین خودشیفتگی و جامعه‌پسندی در دانشجویان انجام شد.روش: طرح پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش شامل 7589 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
پیش‌بینی تعادل بین کار و زندگی شاغلین بر اساس حمایت اجتماعی ادراک شده و رجحان شغلی با نقش میانجی هوش معنوی

سلیمه رحیمی مقدم؛ هومن نامور

دوره 13، شماره 52 ، اسفند 1402، صفحه 53-68

https://doi.org/10.22034/spr.2024.347240.1759

چکیده
  مقدمه: هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین بهترین مدل پیش‌بینی تعادل بین کار و زندگی شاغلین بر اساس حمایت‌اجتماعی ادراک‌شده و رجحان‌شغلی با نقش میانجی هوش‌معنوی است. روش: روش تحقیق، همبستگی از نوع پیش‌بینی و جامعه آماری شاغلین در ستاد مرکزی (در شهر تهران) و معاونت خریدراهبردی مدیریت‌های درمان (در سراسر کشور) سازمان تأمین اجتماعی در ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
رابطه هوش اخلاقی و نگرش به رابطه فرا زناشویی با میانجی‌گری کمال‌گرایی در مردان متأهل

منوچهر ازخوش؛ غزل سلیمی؛ پروین جعفری؛ رویا مرسا

دوره 13، شماره 52 ، اسفند 1402، صفحه 69-84

https://doi.org/10.22034/spr.2024.411817.1853

چکیده
  هدف: زوجین مواجه شده با خیانت با حجم گسترده‌ای از آسیب‌های ویرانگر مواجه می‌شوند از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه هوش اخلاقی و نگرش به رابطه فرا زناشویی با میانجی‌گری کمال‌گرایی در مردان متأهل صورت گرفت.روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی و ازنظر شیوه توصیفی – تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری شامل مردان متأهل شهر کرمانشاه و روش ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
مقایسه عملکرد خانواده، حمایت اجتماعی و باورهای غیرمنطقی در معتادان متجاهر تحت درمان اجباری و معتادان خودمعرف به مراکز درمانی

کریم سواری؛ رقیه تراهی

دوره 13، شماره 52 ، اسفند 1402، صفحه 85-98

https://doi.org/10.22034/spr.2024.432563.1900

چکیده
  مقدمه: اعتیاد یکی از مهم‏ترین انحرافات و آسیب‏های اجتماعی است و یک بیماری اجتماعی به شمار می‏رود که عوارض جسمی و روانی آن پیامدهای منفی بر فرد، اعضای خانواده و جامعه دارد. این تحقیق با هدف مقایسه عملکرد خانواده، حمایت اجتماعی و باورهای غیرمنطقی معتادان متجاهر و معتادان خودمعرف صورت پذیرفت. روش: طرح تحقیق، علیّ مقایسه‏ ای و ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
نقش میانجی باورهای هوشی در رابطه بین شایستگی های هیجانی-اجتماعی و درماندگی آموخته شده در دانش آموزان ابتدایی شهرستان ساری در سال تحصیلی 1401-1402

ذکریا صالحی خلردی؛ لیلا حسینی طبقدهی

دوره 13، شماره 52 ، اسفند 1402، صفحه 99-11

https://doi.org/10.22034/spr.2024.410967.1855

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی باورهای هوشی در رابطه بین شایستگی های هیجانی-اجتماعی و درماندگی آموخته شده در دانش آموزان ابتدایی شهرستان ساری در سال تحصیلی 1401-1402انجام شد.روش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و شیوه گردآوری داده ها به صورت مقطعی و تحلیل آن ها به روش توصیفی همبستگی و از نوع مدل یابی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری ...  بیشتر