روانشناسی اجتماعی
تدوین بسته جامع آموزش شهروندی بر اساس ابعاد نوین این پدیده: یک مطالعه کیفی

الهام ایران نژاد؛ علی مهداد؛ محسن گل پرور

دوره 13، شماره 51 ، آذر 1402، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22034/spr.2024.392089.1827

چکیده
  مقدمه: ابعاد کلاسیک شهروندی (سیاسی، مدنی و اجتماعی)، در چهارچوب نظری مدرن در کنار ابعاد ضروری دیگری که معطوف به کلیت محیط و جامعه انسانی است، تحولی یکتا را در حوزه شهروندی و آموزش آن نمایان ساخته است. بر همین اساس و با توجه به اینکه مردم کشور ما آگاهی زیادی از حقوق و مسئولیت­های شهروندی خود نداشته و رعایت اخلاق شهروندی در سطح خوبی قرار ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
تبیین رابطه صفات شخصیت و رفتارهای حفاظت از محیط‌زیست با نقش واسطه‌ای دلبستگی به مکان

سمانه محمدپور؛ حجت‌اله فراهانی؛ پرویز آزادفلاح

دوره 13، شماره 51 ، آذر 1402، صفحه 19-32

https://doi.org/10.22034/spr.2024.395100.1835

چکیده
  مقدمه: با افزایش اهمیت مسائل زیست‌محیطی، روان‌شناسی محیطی نیز به دنبال ایجاد رابطه پایدار بین انسان و طبیعت است. در همین راستا، پژوهش حاضر برای شناخت بیشتر این رابطه به بررسی نقش صفات شخصیتی در رفتارهای حفاظت از محیط‌زیست پرداخته است. همچنین نقش واسطه‌ای دلبستگی به مکان را نیز در ارتباط شخصیت و رفتارهای حفاظت از محیط‌زیست بررسی ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
تدوین مدل علی گرایش به تقلب در امتحان بر اساس باورهای غیرمنطقی و خودکنترلی با میانجی‌گری اضطراب

آرزو اصغری

دوره 13، شماره 51 ، آذر 1402، صفحه 33-46

https://doi.org/10.22034/spr.2024.405289.1844

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف تدوین مدل علی گرایش به تقلب در امتحان بر اساس باورهای غیرمنطقی و خودکنترلی با میانجی‌گری اضطراب انجام شد. روش: این پژوهش یک مطالعه توصیفی_ همبستگی به روش معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمام دانشجویان دانشگاه کوثر بجنورد در سال تحصیلی 1402-1401 بودند که 240 دانشجو به شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
فراتحلیل تاثیر میزان و نوع استفاده از فضای مجازی بر هویت و ارزش های خانواده

زهرا محربی؛ سید علی هاشمیان فر؛ سید ناصر حجازی

دوره 13، شماره 51 ، آذر 1402، صفحه 47-60

https://doi.org/10.22034/spr.2024.406008.1845

چکیده
  مقدمه: امروزه فضای مجازی به عنوان یک پدیده نوین تأثیر گسترده­ ای بر ابعاد زندگی افراد در خانواده دارد و تحولات بسیاری را در بین آنان موجب شده است از آنجایی که خانواده کانون اصلی حفظ هنجارها و ارزش های اجتماعی است از این رو در این پژوهش به بررسی تأثیر میزان و نوع استفاده از فضای مجازی بر هویت و ارزش­ های خانواده به شیوه فراتحلیل پرداخته ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
پیش‌بینی رضایت زناشویی بر مبنای برون‌گرایی، همدلی زناشویی و بخشش زناشویی در زنان متأهل

حسین طهماسبی؛ یداله خرم آبادی

دوره 13، شماره 51 ، آذر 1402، صفحه 61-74

https://doi.org/10.22034/spr.2024.408676.1851

چکیده
  ﻣﻘﺪﻣﻪ: این تحقیق با هدف پیش‌بینی رضایت زناشویی بر مبنای برون‌گرایی، همدلی زناشویی و بخشش زناشویی در زنان متأهل صورت پذیرفت.روش: در پژوهش حاضر از روش توصیفی-همبستگی از نوع رگرسیون استفاده شد. با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله ای، 840 زن متأهل ساکن در استان لرستان انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از مقیاس‌های رضایت زناشویی ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
بررسی اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش، مدل (ناظر، کاشف و مشاور-ارزش‌ها) بر شایستگی اجتماعی-هیجانی و حل‌مسئله ‌اجتماعی نوجوانان دارای رفتار پرخطر

مجید صفاری نیا؛ احمد علیپور؛ حسین زارع؛ محسن زالی زاده

دوره 13، شماره 51 ، آذر 1402، صفحه 75-92

https://doi.org/10.22034/spr.2023.347808.1760

چکیده
  مقدمه: توجه به توانایی­های هیجانی و اجتماعی نوجوانان دارای رفتارهای پرخطر، همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدل (ناظر، کاشف و مشاور-ارزش‌ها) بر شایستگی هیجانی- اجتماعی و حل مسئله­ اجتماعی نوجوانان دارای رفتار پر خطر انجام شده است.روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی همراه با پیش ­آزمون- پس­ ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
اثربخشی بسته‌ی آموزشی کیفیت‌زندگی در مدرسه برکمک‌طلبی و رضایت‌تحصیلی دانش‌آموزان

کبری عالی پور؛ محمد عباسی؛ عزت اله قدم پور

دوره 13، شماره 51 ، آذر 1402، صفحه 93-107

https://doi.org/10.22034/spr.2024.412554.1856

چکیده
  مقدمه: دانش­ آموزان بزرگ­ترین سرمایه­ های هر کشوری محسوب می­شوند، بنابراین توجه به رشد همه جانبه­ ی آن­ها یکی از وظایف مهم نظام آموزشی قلمداد می­شود. ، هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی بسته­ ی آموزش کیفیت زندگی در مدرسه بر کمک ­طلبی و رضایت تحصیلی دانش­ آموزان بود.روش: طرح­ پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با پیش ­آزمون- پس ...  بیشتر